Poradnia Fototerapii Laserowej jest jednostką organizacyjną Przychodni Specjalistycznej "Na Rotmance" . Poradnia przyjeła pierwszych pacjentów w dniu 17.08,2011. ale nasze doświadczenia w stosowaniu laserów biostymujacyjnych sięgają połowy lat 80-tych ub. wieku.

Kierujący  pracami Poradni Fototerpii Laserowej dr n. med. Marek Ręcki jest autorem i współautorem pionierskich doniesień naukowych o zastosowaniu laserowej biostymulacji w leczeniu złamań kości i w leczeniu powikłań zrostu kości. (vide poz. 44-46) Doniesienia te są wynikiem jego kilkuletnich badań prowadzonych w  Klinice Chirurgii Urazowej AM w Gdańsku i są  pierwszymi doniesieniami tego typu w literaturze europejskiej i prawdopodobnie światowej. 

Po odejściu z Kliniki,  mimo zmiany profilu działań medycznych, dr Ręcki nie porzucił swoich zainteresowań biostymulacją laserową i przez wiele lat obserwował wszystkie nowości pojawiające się w tej dziedzinie. W roku 2009 nawiązał bliskie kontakty naukowe z dr Michaelem Weberem - przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Laseroterapii i Akupunktury - EGLA  mającego siedzibę w Getyndze, przekształaconego następnie w ISLA (International Society of Medical Laser Applications)

Dr Ręcki jest członkiem WALT (World Assotiation for Laser Therapy) iISLA (International Society of Medical Laser Applications). Posiada rekomendację fototerapeuty wydawaną i corocznie weryfikowaną przez ISLA.

Recki WALT

WALT (World Assotiation for Laser Therapy)