PRP + bezpośrednia biostymulacja laserowa stawu

Od kilku lat stosujemy dostawowe iniekcjie PRP*) łącząc je z bezpośrednią biostymulacja laserową stawu. Połączenie tych dwóch metod leczenia znacznie przyspiesza tempo kuracji, zmniejszając jednocześnie liczbe nakłuć stawu. Mniejsza liczba nakłuć to znacznie wieksze bezpieczeństwo chorego i... niższy koszt kuracji. Tego typu postępowanie jest szczególnie wskazane w terapii zmian zwyrodnieniowych stawów kolanowych, skokowych, barkowych i łokciowych, ale dobrze sprawdza się również w niewielkich uszkodzeniach łąkotek i więzadeł stawu kolanowego. W terapii stawów łokciowych zalecamy dużą ostrożność w kawlifikacji chorych do opisywanej procedury, gdyż sa to stawy bardzo wrażliwe na uszkodzenia jatrogenne. Z tych samych powodów nie polecamy dostawowych iniekcji PRP i bezpośrednich, dostawowych naświetlań stawów skroniowo-żuchwowych. W wypadku leczenia dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych doskonale sprawdzaj a się nasze procedury naświetlań stawów z zewnątrz.

Poniżej: Przygotowanie PRP, dostawowa aplikacja PRP i dwa kolejne dostawowe naświetlania czerwonym i zielonym światłem lasera. Łączny czas zabiegu - nieco ponad godzinę, łącznie z przygotowaniem PRP.

IMG 20150925 190004 HDR 2IMG 20150925 191934 HDR 2IMG 20160324 201131 HDR 2IMG 20160324 201440 HDR 2IMG 20160324 202502 HDR 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pacjent po zabiegu może powrócić do swoich dotyczczasowych zajeć. Procedura uwidoczniona na powyższych zdjeciach została zastosowana u 50-letniego pacjenta, cierpiącego od ponad roku na silne bóle prawego stawu barkowego, bezzsutecznie leczone okołostawowymi wstrzyknieciami sterydów i klasyczną zewnętrzną laseroterapią.  Po dwóch zabiegach uzyskaliśmy całkowitą remisję dolegliwości. Pół roku po ostatnim zabiegu - chory bez dolegliwości

 

*) PRP - ang. Plateled Rich Plasma, czyli własne, bogatopłytkowe osocze pacjenta. Preparat osocza bogatopłytkowego jest przygotowywany z krwi żylnej pacjenta, bezpośrednio przed jego podaniem. Krew żylną odwirowuje sie w specjalnych próbówkach przeznaczonych wyłącznie do tego celu, które gwartują pełną jałowość pobrania krwi i jej przygotowania i ułatwiają uzyskanie bogatopłytkowej frakcji osocza.

 

Laserowa biostymulacja zrostu złamań

 

Opis Przypadku

Chory l. 17 doznał obrażeń stopy podczas gry w koszykówkę. Badaniem klinicznym i radiologicznym bezpośrednio po wypadku rozpoznano złamanie kości klinowatej pośrodkowej bez istotnego przemieszczenia odłamów. Na podstawien zdjęć rtg stwierdzono, że chory jest jeszcze w końcowej fazie wzrostu, co zazwyczaj daje dobre podstawy do szybkiego wygojenia złamania. Dlatego też zrezygnowano z podania PRP do szczeliny złamania. Natychmiast rozpoczęto laserową biostymujację przezskórną (ok. 2h po wypadku).  Ze względu na lokalizację złamania nie unieruchamiano kończyny zalecając choremu leżenie z kończyną w niewielkiej elewacji. Bezpośrednio po zabiegu chory podawał znaczne zmniejszenie dolegliwości bólowych. 

Przez następne 5 dni, dwa razy dziennie, naświetlano okolicę złamania przezskórnie laserem biostymulacyjnym, podczerwonym, czerwonym i zielonym. Po każdym zabiegu chory relacjonował zmniejszenie dolegliwości bólowych. W trzeciej dobie chory zaczął się poruszać o kulach łokciowych. Po 10 dniach od wypadku chory chodził z pełnym obciążeniem kończyny bez bólu.

 

PRP + bezpośrednia laserowa biostymulacja zrostu złamań

Opis Przypadku

Chora l.57 doznała obrażeń okolicy stawu skokowego, prawdopodobnie w mechanizmie supinacyjno-rotacyjnym. Radiologicznie potwierdzono złamanie obu kostek i tylnej krawędzi piszczeli. Leczona zachowawczo w ośrodku najwyższego stopnia referencyjności. Po 1/2 roku od wypadku stwierdzono brak zrostu i zaproponowano chorej leczenie operacyjne z przszczepem kości gąbczastej. Na leczenie operacyjne chora nie wyraziła zgody i zgłosiła się do naszej Przychodni

W chwili podjęcia leczenia w naszej Przychodni chora poruszała się o kulach bez obciążania kończyny, skarżyła się na silny ból w okolicy ścięgna Achillesa przy każdej próbie obciążenia. Stwierdzono znaczne ograniczenie ruchomości w stawie skokowym górnym. Zgięcie grzbietowe stopy od pozycji spoczynkowej ok. 15o. Zgięcie podeszwowe od pozycji spoczynkowej ok. 10o. Na dostarczonej dokumentacji radiologicznej zrost niewidoczny, ale w naszej ocenie zdjęcia były zbyt "twarde". Z powodu stwierdzenia, że podczas diagnostyki zrostu wykonano chorej m.i. 410 (słownie: czterysta dziesięć) warstwowych ekspozycji TK, zrezygnowano z diagnostyki rtg i na podstawie badania klinicznego przyjęto rozpoznanie opóznionego zrostu złamania tylnej krawędzi piszczeli.

Z krwi własnej chorej przygotowano 6ccm PRP. Z zachowaniem pełnej jałowości zabiegu, w znieczuleniu miejscowym 0,5% lidokainą wprowadzono do stawu skokowego górnego specjalną igłę przez którą podano PRP dostawowo, a następnie aktywowano je światłem lasera czerwonego, zielonego i niebieskiego doprowadzonym do stawu światłowodem. Po usunięciu światłowodu i igły jałowy opatrunek. Natychmiast rozpoczęto przezskórną biostymulację laserową zrostu laserem podczerwonym, czerwonym i zielonym. Zlecono chorej intensywne ćwiczenia ruchów w stawie skokowym. Zaplanowano zabiegi biostymulacji laserowej zrostu 2 x dziennie w trzech seriach pięciodniowych z dwudniową przerwą między seriami. W drugiej dobie leczenia chora relacjonowała silny ból stawu który ustąpił po ok. 15 godzinach po podaniu PRP. W trzeciej dobie chora kategorycznie oświadczyła, że nie odczuwa żadnego bólu przy ruchach w stawie. Po pierwszej serii naświetlań i uzyskaniu znacznej poprawy ruchomości stawu zalecono chorej stopniowe obciążanie kończyny. W trakcie drugiej serii naświetlań chora bezboleśnie stawała na leczonej kończynie z przeniesieniem całego ciężaru ciała na kończynę leczoną. Podczas zabiegów trzeciej serii naświetlań chora chodziła bez kul z pełnym obciażeniem kończyny i nie odczuwała żadnych dolegliwości. Po zakończeniu naświetlań, wobec stwierdzanego klinicznie postępu zrostu nie pranowaliśmy kontroli rtg, jednak na życzenie chorej wykonano miękkie rtg stawu które potwierdziło postęp zrostu. Chora powróciła do zwojej codziennej aktywności fizycznej. Ponieważ chora przed wypadkiem była bardzo aktywna fizycznie  - m.i. uprawiała wędrówki górskie, a naszym zdaniem w żadnym wypadku nie powinna już być poddawana badaniom rtg - po trzech tygodniach przerwy w naświetlaniach powtórzono trzytygodniową serię naświetlań laserem.

Po kilku miesiącach od zakończenia leczenia chora jest aktywna fizycznie jak przed wypadkiem, nie zgłasza żadnych dolegliwości w okolicy złamania.

 

Choroba zwyrodnieniowa stawów

Biostymulacja laserowa jest z powodzeniem stosowana do leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów. Często łączy się naświetlanie laserem z podawaniem dostawowym leków regenerujących chrzastkę stawową. Poniższy film obrazuje typowy zabieg biostymulacji zniszczonego stawu kolanowego

W naszej Przychodni odeszliśmy od "czystych" naświetlań wewnątrzstawowych na korzyść naświetlań połączonych z dostawowym podawaniem PRP oraż naświetlań dostawowych połączonych z dostawowym podawaniem autologicznych komórek macierzystych, uzyskiwanych z tkanki tłuszczowej pacjenta. Wiele ośrodków w Polsce oferuje zarówno dostawowe iniekcje PRP jak i dostawowe iniekcje komórek macierzystych. Wg. naszej wiedzy żaden polski ośrodek nie oferuje obecnie (lipiec 2017) wewnątrzstawowej biostymulacji laserowaj, a tym bardziej w połączeniu podawaniem PRP i komórek macierzystych.

UWAGA!

Prezentowana na filmie technika punkcji stawu kolanowego nie jest przez nas zalecana. Przy nakłuciach stawu w dolnych kwadrantach i zgiętej kończynie istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia tzw. ciała tłuszczowego Hoffy, co może skutkować intensywnym krwawieniem dostawowym.

W naszej Przychodni preferujemy nakłuwanie stawu kolanowego w tzw. zewnętrznym górnym kwadrancie przy kończynie wyprostowanej, co do minimum ogranicza możliwość uszkodzenia naczyń wewnątrz stawu, a daje lepszy dostęp do elementów stawu niż nakłucie w dolnych kwadrantach.

Nakłucia stawów wykonujemy ZAWSZE w warunkach pełnej jałowości (trzykrotne mycie specjalistycznym środkiem bakteriobójczym i obłożenie okolicy samoprzylepną, jałową serwetą jednorazową). Podczas wewnątrzstawowej biostymulacji laserowej, co może trwać nawet kilkadziesiąt minut,  miejsce wprowadzania światłowodu dodatkowo zabezpieczamy jałowym opatrunkiem!

 

"Liposukcja" laserowa

W 2013r. zaczęto stosować lasery biostymulacyjne do... kuracji odchudzających. Wykorzystuje się tu zjawisko uwalniania tłuszczu z komórek tłuszczowych pod wpływem światła lasera. Aby uzyskać taki, efekt światło lasera należy doprowadzić  bezpośrednią do tkanki tłuszczowej. Poniżej film dr M. Webera, niestety po niemiecku, obrazujący zabieg "liposukcji" laserowej. 

W miejscowym znieczuleniu  1% roztworem lidokainy instaluje się 6 kaniul o dług. 3-4 cm, następnie do każdej z nich podaje się 3-4ccm 0,9% roztworu soli kuchennej w celu wzmocnienia efektu działania światła laserowego. Po podłączeniu do kaniul jałowych światłowodów, drugie ich konce łączy się z końcówkami emisyjnymi lasera. Tłuszcz uwolniony z komórek tłuszczowych jest wchłaniany przez makrofagi i usuwany z organizmu naczyniami limfatycznymi. Na filmie, aby poprawić widoczność, zabieg ograniczono do jednej strony brzucha instalując trzy kaniule. W praktyce wykonuje się go po obu stronach jednoczasowo, podłączając w sumie 6 końcówek czerwonego lasera o mocy 25mW do 50mW każda do 6 kaniul. 

Oczywiście zabieg można wykonać w innych okolicach ciała, np. na podbródku, ramionach, biodrach, czy na udach. 

W przeciwieństwie do klasycznej liposukcji nie jest konieczne znieczulenie ogólne pacjenta, Uszkodzenie tkanek miękkich jest nieporównywalnie mniejsze przy zabiegu laserowym niż podczas klasycznej liposukcji. Podobnie, ryzyko wystąpienia zatoru tłuszczowgo po zabiegu laserowym jest bliskie zeru. Rozległe krwiaki podskórne, charakterystyczne dla większości zabiegów liposukcji, po zabiegu laserowym praktycznie nie występują.

Wszelkie prawa autorskie do w/w filmów ma dr M. Weber i f-ma WeberMedical GmBH    www.webermedical.com