Biostymulacja bezpośrednia

Dotychczas, w ogromnej większości przypadków, stosowano laser biostymulacyjny przezskórnie, naświetlając okolicę nad miejscem schorzenia. Skuteczność takiego leczenia była ograniczona rozproszeniem i znacznym osłabieniem promieniowania lasera przez skórę i tkankę podskórną. Kompensowano to zwiększaniem mocy lasera, wydłużeniem czasu naświetlania i zwielokrotnieniem zabiegów. Obecnie stosuje się bezpośrednią biostymulację tkanek chorych doprowadzając światło lasera jak najbliżej miejsca schorzenia. Taka technika naświetlania pozwala znacznie zmniejszyć konieczną moc lasera, do poziomu 20-50mW. Dzięki, praktycznie brakowi, rozproszenia światła i braku pochłaniania przez skórę aplikacja energii świetlnej jest ściśle zaadresowana do miejsca schorzenia.

 

Zastosowanie lasera biostymulacyjnego do bezpośredniej biostymulacji tkanek - rwa kulszowa wywołana wypadnięciem dyskuBezpośrednia biostymulacja biodra w wypadku coxarthrosis 

Wszelkie prawa autorskie do ww filmów posiada dr M. Weber i f-ma WeberMedical GmBH www.webermedical.com