Laseroakupunktura

Laseroakupunktura jest tak samo skuteczna jak akupunktura klasyczna, ale:

  • nie boli, bo zamiast igieł używa się światła lasera:-)
  • nie ma możliwości przenoszenia zakażeń poprzez igły.

 

 

Wszelkie prawa autorskie do ww. filmu posiada dr M. Weber i f-ma WeberMedical GmBH