WYKAZ PRAC OPUBLIKOWANYCH

dr n. med. Marek Recki - stan na dzien 30.11.2003


1. Lipinski J., Lasek J., Prajs J., Gwozdziewicz J., Recki M.: Obrazenia klatki piersiowej w materiale Kl. Chir. Uraz. Inst. Chir. A.M. w Gdansku w latach 1976-1980. XIX Zj. Nauk. Sekcji Chir. Kl. Piers. Serca i Nacz. Tow. Chir. Pol., Warszawa 22-23 listopad 1981, 65-66, streszcz.


2. Lasek J., Piskorzynska M., Lipinski J., Zóltowska A., Recki M., Zbikowska H., Prajs J.: Stan kliniczny i odpornosciowy chorych po wycieciu sledziony z powodu urazu. Zjazd Naukowy Tow.Chir.Pol., Lódz, 19-21 wrzesien 1983, 110 streszcz.


3. Lipinski J.,Lasek J.,Prajs J.,Rynkowska W.,Recki M., Zbikowska H.: Obrazenia sledziony w materiale Kliniki Chirurgii Urazowej Instytutu Chirurgii AMG w latach 1971-1982. 51 Zjazd Naukowy Tow.Chir.Pol.,Lódz, 19-21 wrzesien 1983, 110-111 streszcz.


4. Lipinski J., Lasek J., Gwozdziewicz J., Recki M., Prajs J.: Obrazenia klatki piersiowej. Wiad. Lek., 1984, 37, 5, 342-348
5. Lasek J.,Piskorzynska M., Lipinski J., Zóltowska A., Recki M., Zbikowska H., Prajs J., Gwozdziewicz J.: Stan kliniczny i odpornosciowy chorych po wycieciu sledziony z powodu urazu. Pol. Przegl. Chir., 1985, 57,5, 399-403


6. Lasek J.,Piskorzynska M., Lipinski J., Zóltowska A., Recki M., Gwozdziewicz J.: Stan odpornosciowy u chorych z mnogimi obrazeniami ciala we wczesnym okresie po urazie. LII Zj. Nauk. Tow.Chir.Pol., Gdansk, 19-21 wrzesnia 1985, 101-102, streszcz


7. Lipinski J., Lasek J., Gwozdziewicz J., Recki M., Urbanski A., Prajs J.: Przydatnosc skali ISS (Injury Severity Score) w ocenie ciezkosci stanu chorych z mnogimi obrazeniami ciala. LII Zj. Nauk. Tow. Chir. Pol., Gdansk, 19-21 wrzesnia 1985, 112-113, streszcz.


8. Lipinski J., Gwozdziewicz J., Lasek J., Recki M., Lamek J., Zbychorski R., Prajs J., Urbanski A.: Mnogie obrazenia ciala - aspekty epidemiologiczne i lecznicze. LII Zj. Nauk. Tow.Chir.Pol., Gdansk, 19-21 wrzesnia 1985, 114, streszcz


9. Lipinski J., Urbanski A., Lasek J., Pstrokonska J., Jankowski Z., Prajs J., Gwozdziewicz J., Recki M.: Obrazenia czaszkowo-mózgowe u chorych z mnogimi obrazeniami ciala. LII Zj. Nauk. Tow.Chir.Pol., Gdansk, 19-21 wrzesnia 1985, 142-143, streszcz


10. Lasek J.,Piskorzynska M., Lipinski J., Zóltowska A., Recki M., Gwozdziewicz J.: Ocena stanu odpornosciowego chorych po wycieciu sledziony z powodu urazu. LII Zj. Nauk. Tow.Chir.Pol., Gdansk, 19-21 wrzesnia 1985, 143, streszcz


11. Lasek J., Lipinski J., Prajs J., Tomaszewski P., Urbanski A., Gwozdziewicz J., Recki M.: Problemy diagnostyczne w obrazeniach brzucha u chorych z mnogimi obrazeniami ciala. LII Zj. Nauk. Tow. Chir. Pol., Gdansk, 19-21 wrzesnia 1985, 145, streszcz


12. Gwozdziewicz J., Lipinski J., Lasek J., Recki M.: Wyniki leczenia swiezych uszkodzen sciegien zginaczy reki metoda Kleinerta w materiale Kliniki Chirurgii Urazowej Akademii Medycznej w Gdansku. Pol.Hand.Surg., 1985, 1/5, 79-83


13. Lipinski J.,Gwozdziewicz J., Lasek J.,Recki M.,Lammek J.,Zbychorski R.,Prajs J.,Urbanski A.: Mnogie obrazenia ciala - aspekty epidemiologiczne i kliniczne. Pol.Przeg.Chir., 1987, 59, 2, 140-149


14. Kwiatkowski Cz., Lipinski J., Gwozdziewicz J., Raszka K., Recki M., Trennker M.: Ostre pourazowe niedokrwienie konczyny górnej. Pam. XX Zj. Sekcji Chir. Kl.Piers., Serca i Nacz. Tow.Chir.Pol., Bydgoszcz 23-25 czerwiec 1984r., PZWL ,Warszawa 1987, 140-143


15. Lasek J., Piskorzynska J., Lipinski J., Sztaba - Kania M., Recki M., Gwozdziewicz J.: Stan odpornosciowy chorych z mnogimi obrazeniami ciala we wczesnym okresie po urazie. Mat. LII Zj. Nauk. Tow. Chir. Pol., Gdansk 19-21 wrzesnia 1985r., PZWL, Warszawa, 1987, 180-183

16. Lipinski J., Lasek J., Gwozdziewicz J., Recki M., Urbanski A., Prajs J.: Przydatnosc skali ISS (Injury Severity Score) w ocenie ciezkosci stanu chorych z mnogimi obrazeniami ciala. Mat. LII Zj. Nauk. Tow.Chir.Pol., Gdansk 19-21 wrzesnia 1985r., PZWL, Warszawa, 1987, 209-213


17. Lipinski J., Lasek J., Recki M., Gwozdziewicz J. : Evaluation of Management of Multiply Injured Patients in Trauma Surgery Department with the Application of Injury Severity Score (ISS). Congr.Mundial de Med. de Urgencia., 5-a Confer.Internac. de Med. de Catastrofe. Sevilla 18-21 Nov. 1987, 103 (Abstr.)


18. Lasek J., Lipinski J., Gwozdziewicz J., Recki M: Immunological Status in Severely Injured Patients after Trauma. Congr.Mundial de Med. de Urgencia., 5-a Confer. Internac. de Med. de Catastrofe. Sevilla 18-21 Nov. 1987, 167 (Abstr.)


19. Lipinski J., Lasek J., Recki M., Gwozdziewicz J.: Obrazenia sledziony - aspekty epidemiologiczne i kliniczne. Wiad.Lek., 1987, 40, 17, 1171-1176 

20. Lipinski J., Recki M., Gwozdziewicz J., Lasek J.: Aspekty epidemiologiczne i kliniczne obrazen klatki piersiowej. XXII Zj. Sekcji Chir. KL. Piers. Serca i Nacz. Tow.Chir.Pol. Katowice 8-10 wrzesien 1988, 217,streszcz


21. Recki M., Gwozdziewicz J., Lipinski J., Lasek J., Tomaszewski P., Urbanski A., Kopiszka K.: Wtórna mikrochirurgiczna rekonstrukcja nerwów konczyny górnej z zastosowaniem szczepów nerwów. I Symp. Mikrochir. Pol.Tow.Chir. Plast. i Rekonstr. Wroclaw 1-3 czerwca, 1988, 70-71, streszcz


22. Gwozdziewicz J., Recki M., Lipinski J., Lasek J., Tomaszewski P., Urbanski A., Kopiszka K.: Wyniki leczenia czesciowej amputacji palców. I Symp. Mikrochir. Pol. Tow. Chir. Plast. i Rekonstr. Wroclaw 1-3 czerwca, 1988, 77-78, streszcz


23. Lipinski J., Lasek J., Recki M., Gwozdziewicz J., Kopiszka K., Kawecka A., Urbanski A.: Problemy epidemiologiczno - kliniczne mnogich obrazen ciala w aspekcie oceny ciezkosci obrazen wyrazonej skala ISS (Injury Severity Score). Pamietnik 54 Jubil. Zj. Tow. Chir. Pol., Kraków 1989, 6, 24-34


24. Lipinski J., Lasek J., Gwozdziewicz J., Recki M., Urbanski A., Kopiszka K.: Ocena ciezkosci mnogich obrazen ciala w oparciu o skale ISS (Injury Severity Score). Jubil. Zj. Tow.Chir.Pol., Kraków 1989, 2, 674, streszcz


25. Lasek J., Lipinski J., Recki M., Gwozdziewicz J., Kawecka A.: Stan odpornosciowy chorych z obrazeniami ciala we wczesnym i odleglym okresie od urazu. Pamietnik 54 Jubil. Zj. Tow.Chir.Pol., Kraków 1989, 6, 78-82


26. Lasek J., Lipinski J., Recki M., Gwozdziewicz J., Kawecka A.: Stan odpornosciowy chorych z obrazeniami ciala we wczesnym i odleglym okresie od urazu. 54 Jubil. Zj. Tow.Chir.Pol., Kraków 1989, 2, 871, streszcz


27. Lasek J., Lipinski J., Recki M., Gwozdziewicz J., Kopiszka K.: Przydatnosc diagnostycznego plukania otrzewnej w leczeniu chorych z mnogimi obrazeniami ciala. Jubil. Zj. Tow.Chir.Pol., Kraków 1989, 2, 1115, streszcz


28. Recki M., Gwozdziewicz J., Lipinski J., Lasek J., Tomaszewski P., Urbanski A., Kopiszka K.: Wtórna mikrochirurgiczna rekonstrukcja nerwów konczyny górnej z zastosowaniem szczepów nerwów. Pam. I Symp. Mikrochirurgii, Wroclaw, 1-3 czerwca 1988., 1990, 21-23


29. Gwozdziewicz J., Recki M., Lipinski J., Lasek J., Tomaszewski P., Urbanski A., Kopiszka K.: Wyniki leczenia czesciowej urazowej amputacji palców reki. Pam. I Symp. Mikrochirurgii, Wroclaw, 1-3 czerwca 1988., 1990, 23-25


30. Lipinski J., Prajs J., Lasek J., Gwozdziewicz J., Recki M.: Obrazenia rak u malarzy okretowych typu "High pressure injection injury". Pol.Hand.Surg., 1989, 1-2, 13, 22-26
31. Lasek J., Lipinski J., Recki M., Gwozdziewicz J., Kopiszka K.: Przydatnosc diagnostycznego plukania otrzewnej w leczeniu chorych po tepym urazie jamy brzusznej. Pol.Przegl.Chir., 1990, 62, 2, 117-123


32. Lipinski J., Recki M., Lasek J., Gwozdziewicz J., Kopiszka K.: Aspekty epidemiologiczne i kliniczne obrazen klatki piersiowej. Pol.Przeg.Chir., 1991, 63, 6, 532-539


33. Recki M., Lipinski J., Kawecka A., Lasek J.: Zewnetrzna stabilizacja dynamiczno-osiowa w leczeniu zlaman kosci goleni (doniesienie wstepne). Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1992,57, Supl.4, 120-121


34. Recki M., Lipinski J., Kawecka A., Lasek J.: Zewnetrzna stabilizacja dynamiczno-osiowa w leczeniu zlaman kosci goleni - doniesienie wstepne. XXIX Zj. Nauk. Pol. Tow. Ortop. i Traumat. Gdansk 17-19 wrzesnia 1992, 328, streszcz


35. Recki M., Borawski Cz.: Nowy system stabilizacji zewnetrznej zlaman kosci dlugich - MACZEK. Chir.Narz. Ruchu Ortop.Pol., 1992,57,Supl.4,122-123


36. Recki M.: Nowy system stabilizacji zewnetrznej zlaman kosci dlugich - MACZEK. XXIX Zj. Nauk. Pol. Tow. Ortop. i Traumat., 17-19 wrzesnia 1992, 330, streszcz


37. Recki M., Lipinski J., Kawecka A., Lasek J.: Mozliwosci zastosowan systemu stabilizacji zewnetrznej MACZEK w wielomiejscowych obrazeniach konczyn i mnogich obrazeniach ciala. XXIX Zj. Nauk. Pol. Tow. Ortop. i Traumat., 17-19 wrzesnia 1992, 329, streszcz


38. Recki M., Kopiszka K., Bialko M., Grudzinski J.: System stabilizacji zewnetrznej zlaman kosci dlugich - MACZEK -technika operacyjna. XXIX Zj. Nauk. Pol. Tow. Ortop. i Traumat., 17-19 wrzesnia 1992, 364, streszcz


39. Jalynski M., Brzeski W., Recki M., Chamski J., Nowicki M., Chyczewski M.: Zespolenie zlaman kosci dlugich u owiec z zastosowaniem stabilizatora MACZEK. Pol.Tow.Nauk Weteryn., Mat. IX Kongresu Olsztyn, 17-19 wrzesnia 1992, 1, 178, streszcz


40. Recki M., Borawski Cz.: Patent Rzeczypospolitej Polskiej Nr 159375 na Zewnetrzny Stabilizator Zlaman. Wiad.Urz.Patent. 12/1992 z dn. 31.12.1992, 1-8


41. Kawecka A., Recki M., Prajs J., Bialko M., Tomaszewski P.: Problemy chirurgiczne w wytwarzaniu dostepu naczyniowego dla celów hemodializy. Pam. 56 Zj. Tow. Chir. Pol., Lublin 8-11 wrzesnia 1993, 4, 1628-1631


42. Kawecka A., Recki M., Prajs J., Bialko M., Tomaszewski P.: Problemy chirurgiczne w wytwarzaniu dostepu naczyniowego dla celów hemodializy. 56 Zj. Tow. Chir. Pol., Lublin 8-11 wrzesnia 1993, 2, 618, streszcz


43. Recki M., Lipinski J.: Wyniki leczenia zlaman goleni metoda zewnetrznej stabilizacji dynamicznej. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1994,59,Supl.2., 156-157


44. Recki M., Bialko M., Grudzinski L.: Wplyw swiatla lasera impulsowego malej mocy o dlugosci fali 950 nm na tempo zrostu zlaman goleni leczonych metoda zewnetrznej stabilizacji dynamicznej - doniesienie wstepne. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1994, 59, Supl.3., 204-205


45. Bialko M., Recki M., Grudzinski J.: Swiatlo laserów impulsowych o dlugosci fali 904 i 950 nm w zachowawczym leczeniu powiklan zrostu kostnego - doniesienie wstepne. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1994, 59, Supl.3., 206-208


46. Recki M., Brzeski W.: Wplyw impulsowego swiatla laserowego o dlugosci fali 950 nm na rozwój kostniny w doswiadczalnym zlamaniu kosci udowej owcy unieruchomionym zewnetrznym stabilizatorem typu MACZEK pracujacym w trybie stabilizacji dynamicznej. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1994,59,Supl.3., 209-210


47. Lipinski J., Recki M., Kawecka A.: Taktyka postepowania w obrazeniach naczyn z towarzyszacymi uszkodzeniami narzadu ruchu. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1994, 59, Supl.3., 511-512


48. Kawecka A.,Recki M.,Lipinski J.,Prajs J.,Bialko M.: Obrazenia naczyn towarzyszace zlamaniom i zwichnieciom konczyn. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1994, 59, Supl.3., 513-514


49. Recki M., Grudzinski J., Kawecka A., Lasek J.: Nowy system stabilizacji zewnetrznej III generacji - MAFIX w leczeniu wielopoziomowych zlaman trzonów kosci dlugich metoda stabilizacji dynamicznej - przyklad zastosowania klinicznego. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol., 1994, 59, Supl.4., 52-53


50. Recki M., Bialko M., Kawecka A.: Nowy system stabilizacji zewnetrznej III generacji - MAFIX w leczeniu niektórych skomplikowanych zlaman sródstawowych (przyklady zastosowan klinicznych). Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol.,1994,59, Supl.4., 54-56


51. Recki M.: Wskazania do stabilizacji zewnetrznej w doraznym zaopatrzeniu obrazen narzadu ruchu. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol.,1994,59, Supl.4., 68-70


52. Kawecka A., Recki M., Prajs J., Bialko M.: Analiza niepowodzen w leczeniu obrazen naczyn z towarzyszacymi obrazeniami narzadu ruchu. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol.,1994,59,Supl.4.,148-149


53. Recki M., Borawski Cz.: Mozliwosc zastosowania systemu MAFIX do wydluzania konczyn. Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol.,1994,59,Supl.4.,230-231


54. Kawecka A., Recki M., Prajs J., Tomaszewski P.: Problemy chirurgiczne w wytwarzaniu i utrzymaniu przetok tetniczo-zylnych u dzieci. XXV Jubil. Zj. Sekcji Chir.Kl.Piers.,Serca i Naczyn Tow.Chir.Pol., Lódz, 19-21 wrzesien 1994, 117, streszcz


55. Kawecka A., Recki M., Prajs J.: Analiza niepowodzen w wytwarzaniu przetok tetniczo-zylnych dla celów dializy pozaustrojowej. XXV Jubil. Zj. Sekcji Chir.Kl.Piers.,Serca i Naczyn Tow.Chir.Pol., Lódz, 19-21 wrzesien 1994, 117, streszcz


56. Kopiszka K., Lasek J., Lipinski J.,Gwozdziewicz J., Recki M., Bialko M.: Diagnostyczne plukanie otrzewnej u chorych z mnogimi obrazeniami ciala. I Zj. Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych - ”Urazy Wielonarzadowe” Wroclaw, 10-12 listopad 1994, streszcz


57. Lasek J., Lipinski J., Gwozdziewicz J., Recki M.: Wplyw ciezkiego urazu na reakcje odpornosciowe ustroju. I Zj. Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych - “Urazy Wielonarzadowe” Wroclaw, 10-12 listopad 1994, streszcz.


58. Recki M.: Nowy system stabilizacji zewnetrznej zlaman kosci dlugich w swietle badan doswiadczalnych i pierwszych zastosowan klinicznych - streszczenie rozprawy doktorskiej. Ann. Acad. Med.Gedan., 1995,25,151-164.


59. Recki M., Rusek E., Jawien A., Lamparski M. HEMORON® - nowa metoda leczenia choroby hemoroidalnej, 4. Sympozjum Naukowym Polskiego Klubu Koloproktologii - Szczyrk 24-26.10.2002


60. Recki M., Rusek E., Jawien A., Lamparski M. Wyniki leczenia choroby hemoroidalnej metoda HEMORON® 4. Sympozjum Naukowym Polskiego Klubu Koloproktologii - Szczyrk 24-26.10.2002


61. Recki M., Rusek E., Jawien A., Lamparski M., Metoda HEMORON® w leczeniu choroby hemoroidalnej u osób z zaburzeniami czynnosci ukladu krzepniecia. 4. Sympozjum Naukowym Polskiego Klubu Koloproktologii - Szczyrk 24-26.10.2002


62. Recki M., Rusek E., Jawien A., Lamparski M., Leczenie szczeliny ostrej szczeliny odbytu metoda stopniowej dylatacji zwieraczy., 4. Sympozjum Naukowym Polskiego Klubu Koloproktologii - Szczyrk 24-26.10.2002


63. Recki M., Rusek E., Jawien A., Lamparski M. HEMORON® - nowa metoda leczenia choroby hemoroidalnej, streszczenie w Proktologia sup. 1/2002 s.74


64. Recki M., Rusek E., Jawien A., Lamparski M. Wyniki leczenia horoby hemoroidalnej metoda HEMORON®, streszczenie w Proktologia sup. 1/2002 s.74


65. Recki M., Rusek E., Jawien A., Lamparski M. Metoda HEMORON® w leczeniu choroby hemoroidalnej u osób z zaburzeniami czynnosci ukladu krzepniecia. streszczenie w Proktologia sup. 1/2002 s.75


66. Recki M., Rusek E., Jawien A., Lamparski M. Leczenie szczeliny ostrej szczeliny odbytu metoda stopniowej dylatacji zwieraczy. streszczenie w Proktologia sup. 1/2002 s.80


67. Recki M., Rusek E., Jawien A., Lamparski M. HEMORON® - New Method of Haemorrhoids Treatment, poster on 8thCongress of Asian Colo-Proctology Federation - Teheran 2-4.11.2002


68. Recki M., Rusek E., Jawien A., Lamparski M., Results of Haemorrhoids Treatment using the HEMORON® Method, poster on 8thCongress of Asian Colo-Proctology Federation - Teheran 2-4.11.2002


69. Recki M., Rusek E., Jawien A., Lamparski M., Applying HEMORON® Method in Treatment of Patients with the Coagulation System Disorders., poster on 8thCongress of Asian Colo-Proctology Federation - Teheran 2-4.11.2002


70. Recki M., Rusek E., Jawien A., Lamparski M. Treatment of the Acute Rectal Fissure by Gradual Sfincters Dillatation., poster on 8thCongress of Asian Colo-Proctology Federation - Teheran 2-4.11.2002